KBT

Libra Psykologi erbjuder KBT-behandling till vuxna, barn och ungdomar. För föräldrar erbjuds stöd med strategier och förhållningssätt i föräldrarollen. Behandlingen kan ske på plats vid mottagningen eller via videolänk.

KBT står för Kognitiv beteendeterapi, en terapiform som i forskning och beprövad erfarenhet har god effekt för många psykiska symtom och diagnoser, såsom depression och nedstämdhet, oro och ångest, tvång, stresstillstånd och sömnproblem. Behandlingen syftar till att kartlägga negativa handlings- och tankemönster och att skapa alternativa sätt att agera utifrån vad som faktiskt känns viktigt i livet. KBT hjälper dig att bryta gamla, inlärda mönster och skapa nya där du själv är fri att välja hur du vill göra. Att hitta balans och jämvikt, mellan ansträngning och återhämtning, mellan ”drive” och lugn. I behandlingen ingår träning i att acceptera att vissa saker och genomlevda händelser är som de är. Att andra människor i vår närhet är som de är. Men också att veta var din egen gräns går, och kunna stå upp för den och agera i linje med egna värderingar.

I KBT gör vi detta tillsammans! Psykologen är aktiv, använder whiteboard och ibland övningar för att åskådliggöra mönster. Psykologen stöttar och undersöker nya vägar tillsammans med dig. Arbete mellan sessionerna blir en naturlig förlängning och behövs för att nya kunskaper och insikter ska landa och vidmakthållas. Det är viktigt att veta att obehaget kan öka som en del i behandlingen, men att detta ofta utgör en förutsättning för förändring. Att våga möta det svåra och erfara att det faktiskt är ok är en ”nyckel” i KBT. Då släpper ofta symtom och det som låser fast och tynger.

Rulla till toppen
Scroll to Top